Cosmetische kliniek Rotterdam ★★★★☆ T: 010 203 83 43

OVER UW PRIVACY

PRIVACY POLICY ARTZ MEDICAL

De website www.artzmedical.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Artz Medical Kralingen B.V. (hierna: “Artz Medical” of “wij”), statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67548407 Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Artz Medical garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben verkregen.

Artz Medical verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IP-adres

Artz Medical bewaart uw gegevens tot 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst. Indien u niet op prijs stelt dat Artz Medical uw persoonsgegevens verwerkt kunt u dit schriftelijk melden bij Artz Medical t.a.v. Adresregistratie, Kralingseweg 231, 3062 CE Rotterdam of per e-mail aan info@artzmedical.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Houd er wel rekening mee dat zodra u uw toestemming intrekt Artz Medical niet optimaal kan voldoen aan de dienstverlening. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de autoriteit persoonsgegevens.

Uw gegevens inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen?

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen? Dan kunt u een e-mail naar info@artzmedical.nl sturen. U kunt dit ook schriftelijk laten weten via: Kralingseweg 231, 3062 CE Rotterdam. Artz Medical voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Veiligheid opslag van persoonsgegevens

Het verzenden van persoonsgegevens via de website gebeurt via een beveiligde verbinding. De bemachtigde gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Artz Medical of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.

Wijzigingen
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?
Stuur dan een e-mail naar info@artzmedical.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.